De Hoboïst

hobo peter

 

Na het conservatorium speelde ik jarenlang bij Haags Blazers Ensemble Octopus.  Daarna heb ik als freelancer wat studiowerk gedaan, maar ik trad vooral op bij de diverse koren als solist. Zo speelde ik veel bij Sander van Marion, waarbij ik samenwerkte met o.a. Jan Vayne. Ook speelde ik in veel ensembles bij diverse projecten.

Hoe het begon

peter en sander van marion

Peter met Sander van Marion

Vanaf het moment dat ik piano ben gaan spelen wist ik ook zeker dat ik ooit hobo wilde spelen. Mijn ouders konden de lessen niet betalen en zeker geen instrument. Op het Haags Conservatorium is het niet gelukt om in mijn vooropleidingsjaar hobolessen te krijgen. In Rotterdam daarentegen lukte het wel. Zo kreeg ik mijn eerste instrument en mijn eerste hoboleraar. Simon Houttuin was voormalig eerste hoboist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en een kundig en visionair mens.  Ik had altijd samen les met Lilian Theijssen, ook pianiste met als bijvak hobo. Simon daagde ons uit door te zeggen: ‘O dus jullie gaan kindertjes lesgeven met zijn zessen in een groep en met koptelefoons op’. Wij verzetten ons natuurlijk heel heftig tegen deze stelling, maar hij heeft wel gelijk gekregen…

 

Rieten maken

Rieten maken

Twee hoofdvakken en wat geluk!

Na 3 jaar bijvak te hebben gedaan, zei Simon Houttuin: ‘waarom ga je geen toelating doen voor de vakopleiding, want het gaat heel goed?’ Enigszins verrast stemde ik toe en een week later speelde ik voor en werd aangenomen. Haalde me met deze aktie natuurlijk een gigantisch probleem op de nek, immers in het derde jaar voor piano en dan eerste jaar voor hobo is niet niks en afgesproken was dat ik maar 4 jaar zou krijgen voor een onderwijsdiploma (toen was de vakopleiding nog 5 jaar). Omdat ik 2 hoofdvakken had, kreeg ik dan wel een studiejaar extra en geluk bij een ongeluk was dat mijn pianoleraar Ton Hartsuiker directeur in Utrecht werd. Voor deze docentenwissel kreeg ik ook een extra jaar en zo kon ik dan toch beide instrumenten volledig studeren. Mijn nieuwe hoofdvakleraar Maarten Karres heeft wel heel erg meegeholpen in mijn piano-eindexamenjaar. Hij had het briljante idee om de hobosonate van Poulenc samen te spelen op mijn piano-examen, hierdoor waren we toch inhoudelijk heel erg met de hobo bezig.

Haags Dag Orkest met Otto Bentinck

Haags Dag Orkest met Otto Bentinck

Al tijdens mijn studie werd ik gevraagd om tweede hoboïst te worden in het Haags Blazers Ensemble Octopus o.l.v. Bastiaan Blomhert. Met Octopus heb ik mooie jaren beleefd.

Lees verder:

Haags Blazers Ensemble Octopus